ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Αποτελεί δέσμη προτάσεων που λειτουργούν συμπληρωματικά σε υφιστάμενες και αφορούν ειδικά ή και πιο γενικά την τοπική αυτοδιοίκηση.

Εκσυγχρονισμός Δήμων: Η κατάσταση που αποτυπώνουν σήμερα οι δήμοι μας, αποτελούν επιβεβαίωση της αναγκαιότητας πραγματικών τομών και μεταρρυθμίσεων. Το σημερινό σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας τους απέτυχε και αυτό οφείλουμε πρώτοι εμείς να το αποδεχτούμε. Προμετωπίδα μας δεν μπορεί να είναι άλλη από τις βασικές παραδοχές του γενικού σχεδίου μεταρρύθμισης των δήμων και ειδικά στη μείωση του αριθμού τους. στη σύμπηξη υπηρεσιών, στις οικονομίες κλίμακας που θα επιτευχθούν και στη μετακύλιση των ελαφρύνσεων στους δημότες. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, με όποιο πρόσχημα των κομμάτων, η πίεση εκλεγμένων μελών δημοτικών συμβουλίων για την όποια αναβολή. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υιοθέτηση των πιέσεων αυτών από τα πολιτικά κόμματα, που υπό τον φόβο κομματικού κόστους, υποχώρησαν, αφήνοντας τους δήμους στο έλεος τους.

Για τη νεολαία: στην Κύπρο σήμερα λειτουργούν 31 Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας. Χαρακτηρίζονται από γενικόλογο πλαίσιο λειτουργίας και η στήριξη τους επαφίεται αποκλειστικά στην καλή διάθεση των τοπικών αρχών.  Απουσιάζει σχεδόν πλήρως το χαρτοφυλάκιο αλλά και το πλαίσιο αρμοδιοτήτων τους.  Την προεδρία λαμβάνει μέλος του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως κριτηρίων ενώ το συμβούλιο συμπληρώνεται με ποικίλους τρόπους (συνήθως διορίζονται) και συνήθως αποτελούν προϊόν συνδιαλλαγής μεταξύ των κομματικών δυνάμεων.

Προτείνουμε: την εκλογή του Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας, με το καθεστώς που εκλέγεται σήμερα η σχολική ευφορία και τον καταρτισμό των υπόλοιπων θέσεων με λίστα συνδυασμού και την ενδυνάμωση του θεσμού με τη χρηματοδότηση 0,5% του προϋπολογισμού των δήμων. Οι νέοι μπορούν και να διοικήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

Διαφάνεια – Συμμετοχική Διακυβέρνηση: η γενική εικόνα που μπορεί να αδικεί κάποιους μα δεν αποτυπώνει ούτε και την πραγματικότητα σε κάποιους άλλους, αφορά σε δήμους καταχρεωμένους, με σκάνδαλα και διαπλοκή. Με διαδικασίες αδιαφανείς και μεθόδους επιλήψιμες.

Προτείνουμε: τη διεξαγωγή ετήσιων Δημοτικών Συνελεύσεων, προς ενημέρωση των δημοτών, την παρουσίαση της προόδου για τα διάφορα έργα καθώς και τις διαδικασίες επιλογής των αναδόχων, όπως και την λεπτομερέστατη παράθεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, ελεγμένου από ανεξάρτητο ελεγκτή.  Επιπλέον του απολογισμού σε μια τέτοια συνέλευση, δίνεται η δυνατότητα συζήτησης του προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς και η συζήτηση του με τους δημότες. Μέρος των αποφάσεων μπορεί να είναι η κατανομή μέρους του προϋπολογισμού σε μια δράση κάθε φορά που θα αποφασίζει συμμετοχικά η συνέλευση.

Περιβάλλον: μολονότι όλοι οι δήμοι σήμερα διατηρούν χώρους πρασίνου, λίγοι είναι αυτοί που προσφέρονται ουσιαστικά για τον δημότη. Η κατάσταση στους περισσότερους χώρους αποδεικνύει ακριβώς την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το θέμα. 3 δέντρα και 2 παιχνίδια δεν συνιστούν χώρο πρασίνου ή πάρκο.

Προτείνουμε: τη μετατροπή υφιστάμενων χώρων πρασίνου σε θεματικά πάρκα που να καλύπτουν τις ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας. Πάρκα με ειδικές υποδομές τα οποία μπορούν να ικανοποιήσουν την απαίτηση για χώρους που να αφορούν σε εκγύμναση, διάβασμα, φιλικούς προς τα ζώα.   Σε μια σύγχρονη κοινωνία συγκεκριμένο ποσοστό του προϋπολογισμού οφείλει να αφιερώνεται σε χώρους πρασίνου και αστικές παρεμβάσεις.

Σκύβαλα – Ανακύκλωση (Μέθοδος «pay as you throw»): σήμερα τα νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν μεγάλα ποσά σε φόρο σκυβάλων, αυθαίρετα και χωρίς να προσμετράται η χρήση από τον κάθε δημότη της υπηρεσίας. Επιπλέον μια σοβαρή και οργανωμένη κοινωνία παρέχει ευκολίες και δίνει κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση. Αντ’ αυτού, ο δημότης ο οποίος επιθυμεί να ανακυκλώνει, επιβαρύνεται την ευθύνη να οδηγεί κάθε φορά χιλιόμετρα, με το αυτοκίνητο γεμάτο από τα σκουπίδια της ανακύκλωσης, για να βρει τα σημεία στα οποία μπορεί να τα αφήσει.

Προτείνουμε: την εφαρμογή πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται στο εξωτερικό και με τις οποίες ο δημότης αγοράζει τις σακούλες των σκουπιδιών του από τον δήμο. Σακούλες που διαφέρουν στην τιμή ανάλογα με το αν προορίζονται για ανακύκλωση, ενώ ταυτόχρονα καταργείτε ο φόρος σκυβάλων. Επιπλέον ο δήμος θα επωφελείται από την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: πέραν από ελάχιστους δήμους, οι οποίοι και αυτοί παρέχουν θεωρητικό πλαίσιο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του κοινού, η πλειοψηφία των δημοτών αναγκάζεται να ζει πραγματικά σε μια άλλη, προγενέστερη εποχή. Διαδικασίες πληρωμών και υποβολής αιτήσεων δεν υπάρχουν ή εφαρμόζουν απαρχαιωμένες μεθόδους που ταλαιπωρούν αντί να διευκολύνουν, κίνητρα για να διοχετεύσουμε τον όγκο και τον πονοκέφαλο από τις ουρές που παρατηρούνται σε διάφορες υπηρεσίες δεν υπάρχουν (λχ έκπτωση στις τιμές αφού δεν απασχολούν τον γραφειοκρατικό μηχανισμό των υπηρεσιών του δήμου). Η δε αποτύπωση της γνώμης, έστω ψηφιακά των δημοτών φαίνεται να μην ενδιαφέρει κανένα.

Προτείνουμε: την αναδιοργάνωση των διαδικτυακών μέσων έκφρασης των δήμων, με τρόπο που να μπορεί ο δημότης να κάνει έστω τα απλά. Τις πληρωμές του, με κίνητρα, την υποβολή των όποιων εγγράφων και αιτήσεων του, να εκφράσει τη γνώμη του και να επικοινωνήσει. Υπάρχουν επιπλέον ανυπολόγιστες μέθοδοι οργάνωσης και καταγραφής προβλημάτων κάνοντας τους δημότες συμμέτοχους, μέσω της χρήσης ειδικών εφαρμογών, σχεδιασμένων για τις ανάγκες κάθε δήμου.