ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Το Τρίπτυχο Αρχών αποτελεί προσπάθεια κωδικοποίησης βασικών πολιτικών θέσεων για την παράταξη μας, κατάθεση προτάσεων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και δέσμευση σε θεμελιώδη ηθικά ζητήματα που αφορούν τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια. Επιπλέον εξαγγέλλει το πρόγραμμα «Άλλαξε το 2021», το οποίο μέσω δράσεων που περιγράφει φιλοδοξεί να επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων.

Κάθε υποψήφιος που συνυπογράφει τη χάρτα, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες των προγραμμάτων.