ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΡΧΩΝ

Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2016 – Τρίπτυχο Αρχών

● Πρόταση Νεολαίας
● Δεσμευτική Χάρτα
● Πρόγραμμα «Άλλαξε το 2021»

Το Τρίπτυχο Αρχών αποτελεί προσπάθεια κωδικοποίησης βασικών πολιτικών θέσεων για την παράταξη μας, κατάθεση προτάσεων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και δέσμευση σε θεμελιώδη ηθικά ζητήματα που αφορούν τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια. Επιπλέον εξαγγέλλει το πρόγραμμα «Άλλαξε το 2021», το οποίο μέσω δράσεων που περιγράφει φιλοδοξεί να επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων.
Κάθε υποψήφιος που συνυπογράφει τη χάρτα, αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες των προγραμμάτων και μπορεί να χρησιμοποιήσει την ειδικά σχεδιασμένη καμπάνια, λαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να παραμείνει συνεπής στα όσα αναφέρονται.
Τονίζουμε ότι δεν τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός στη βάσει ηλικιακών κριτηρίων όσων υποψηφίων επιθυμούν να συμμετέχουν. Πρόκειται για μια χάρτα συναντίληψης αρχών και πολιτικών και μόνο σε αυτούς τους άξονες εδράζεται.