ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ 2021

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί δέσμευση της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού και όσων των υποψηφίων επιτύχουν εκλογή για χρηματοδότηση μέσω των δράσεων που περιγράφονται πιο κάτω. Η δέσμευση αφορά συγκεκριμένα ποσό ύψους 100 000 ευρώ το οποίο θα δαπανηθεί μέχρι το τέλος του 2021. Τόσο οι δράσεις όσο και οι προϋπολογισμοί τους θα ανακοινώνονται με όλα τα παραστατικά απόδειξης τους στην ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δράσεις και Επιμέρους Στόχοι

 «Νοιάζομαι»

Δράσεις που αφορούν στην στήριξη ευπαθών ομάδων στα πλαίσια βελτίωσης  των συνθηκών διαβίωσης τους στις τοπικές κοινωνίες.

 «Ενεργός Πολίτης»

Δράσεις που στόχο έχουν την ενημέρωση, την ενεργοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διεργασία.

«Ίσες ευκαιρίες»

Δράσεις που στόχο έχουν την εμπέδωση κουλτούρας σε θέματα στα οποία η πολιτεία οφείλει  να δίνει ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της.

 «Νεανική επιχειρηματικότητα»

Δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους και νέες, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

«Απέχω»

Δράσεις κατά των εξαρτήσεων, τόσο στην πρόληψη όσο και στην καταστολή

«Αλλάζω την γειτονιά μου»

Δράσεις οι οποίες αφορούν στον εξωραϊσμό είτε χώρων πράσινου είτε άλλων χώρων στις τοπικές κοινωνίες.

«Ηλεκτρονική Παρέμβαση»

Δράση που στόχο έχει την παροχή μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας του πολίτη με τις τοπικές αρχές.

«Ανάπτυξη Ικανοτήτων»

Περιλαμβάνει την παροχή ειδικών σεμιναρίων που στόχο έχουν την προετοιμασία των νέων προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή να ενταχθούν ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο.

«Διαφάνεια-Λογοκρισία»

Εμπέδωση της κουλτούρας που φέρνει τους πολίτες σε θέση ενεργού κριτή ο οποίος ενημερώνεται και αξιολογεί για τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο του.